DELL Inspiron XPS Laptop Windows XP Drivers, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron XPS Máy tính xách tay

tải DELL Inspiron XPS Máy tính xách tay Windows XP Drivers, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (4)
Tải ứng dụng để hỗ trợ máy tính hoặc thiết bị của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell sụp đổ Analysis Tool, v.1.0.0.6 (EMT), A05
5 / 16 / 2006
1.0.0.6 (EMT), A05
Sonic Solutions Ghi Bây giờ 7.0 (Dual Layer) Ứng dụng
1 / 26 / 2006
4.98, xây dựng: 498B12A
Jasc Paintshop Ảnh Album 4.0, v.PSPA 4.04, A04
12 / 4 / 2003
PSPA 4.04, A04
Real Networks RealOne Player 6.0, v.6.0.11.853, A00
5 / 14 / 2003
6.0.11.853, A00
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 (D), v.RC1, A00 (Patch / Nâng cấp)
6 / 28 / 2004
RC1, A00
BIOS (1)
(Cũng Basic Input / Output System) Hỗ trợ hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Dimension BIOS hệ thống, A03
10 / 23 / 2003
A03
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Chipset Software Installation Utility Intel, v.5.00.1012, A13
4 / 29 / 2003
5.00.1012, A13
Chẩn đoán (2)
Tải tiện ích cho kiểm tra và khắc phục sự cố máy tính Dell của bạn và các thiết bị kèm theo.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 32-bit Diagnostics Utility Nội dung Partition Nâng cấp Tool, A1224 (Diagnostics Utility)
12 / 4 / 2003
A1224
Dell 32 Diagnostics Bit (Graphical phiên bản giao diện người dùng), A1215 (Diagnostics Utility)
6 / 27 / 2003
A1215
Modem / Truyền thông (7)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Eicon DIVA 2.02, v.3.5.102.51, A02
4 / 21 / 2003
3.5.102.51, A02
Conexant / Asus v.92 Data / Fax Modem, v.6.02.09.01, A04
3 / 4 / 2004
6.02.09.01, A04
Conexant / Asus v.92 Data / Fax Modem, v.2.5.8, A06 (Utility)
3 / 2 / 2004
2.5.8, A06
Conexant / Asus v.92 Data / Fax Modem, v.2.24, A04 (Diagnostics Utility)
3 / 1 / 2004
2.24, A04
Conexant / Asus v.92 Data / Fax Modem, v.WebPost, A01 (HTML)
5 / 16 / 2003
WebPost, A01
Broadcom V.92 mềm Modem (Data Fax Voice), v.3.5.24, A07
4 / 30 / 2003
3.5.24, A07
Broadcom V.92 mềm Modem (Data Fax), v.3.05.24, A08
4 / 30 / 2003
3.05.24, A08
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet, v.3.18, A00 (Diagnostics Utility)
4 / 29 / 2003
3.18, A00
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet, v.5.30, A00
4 / 29 / 2003
5.30, A00
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.1.02, A02 (Utility)
8 / 11 / 2003
1.02, A02
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.3.0.0.8, A02 (Firmware)
8 / 8 / 2003
3.0.0.8, A02
Dell TrueMobile 1300 USB 2.0 Wireless Adapter, A00 (Utility)
3 / 10 / 2004
A00
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.7.21.03, A01 (HTML)
8 / 8 / 2003
7.21.03, A01
Intel 10 / 100 LOM, v.8.0.0.0, A04 (Diagnostics Utility)
5 / 7 / 2003
8.0.0.0, A04
Intel 10 / 100 LOM, v.7.0.26.0, A05
4 / 29 / 2003
7.0.26.0, A05
Serial ATA (3)
Tải về trình điều khiển để hỗ trợ Dell của bạn Serial ATA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Promise SATA Controller, v.1.00.20.40, A00 (Firmware)
6 / 3 / 2003
1.00.20.40, A00
Promise SATA Controller, v.1.00.20.41, A02
6 / 3 / 2003
1.00.20.41, A02
Promise SATA Controller, v.3.3.0.12, A00 (Utility)
6 / 3 / 2003
3.3.0.12, A00
Video (9)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
ATI RADEON 128MB DDR 9800, v.7.86-030330a-008623E, A06
9 / 22 / 2004
7.86-030330a-008623E, A06
ATI RADEON 128MB DDR 9800 Pro, v.7.86-030330a-008623E-Dell, A05
9 / 22 / 2004
7.86-030330a-008623E-Dell, A05
ATI 256 MB DDR RADEON 9800 XT, v.7.97-031212a-013173C-Dell, A05
9 / 22 / 2004
7.97-031212a-013173C-Dell, A05
CyberLink PowerDVD 5, v.PDVD 5.1.0708 Patch, A03 (Patch / Nâng cấp)
7 / 19 / 2004
PDVD 5.1.0708 Patch, A03
nVidia 128 MB DDR Nvidia GeForce FX 5200, v.45.02, A07
5 / 5 / 2004
45.02, A07
ATI 256 MB DDR RADEON 9800 XT, v.113-A18804-106, A02
3 / 4 / 2004
113-A18804-106, A02
ATI 64MB All-in-Wonder 9000 Pro, v.7.86.9.2-030425a-008940C, A01
6 / 5 / 2003
7.86.9.2-030425a-008940C, A01
Roxio VideoWave Movie Creator, v.1.6.636-1.6.676 vá, A02 (Patch / Nâng cấp)
5 / 9 / 2003
1.6.636-1.6.676 vá, A02
nVidia 64MB GeForce4 MX 420 w / TV Out, v.42.38, A03
5 / 6 / 2003
42.38, A03