DELL Latitude 11 3189 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 11 3189 Laptop

Tải về DELL Latitude 11 3189 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2019-05-16
4.0.36.0, A14
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2019-01-15
6.0.1.8454, A02
Realtek HD Audio Driver
2019-02-25
6.0.1.8216, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
BIOS hệ thống Dell Latitude 3180 và 3189
2019-04-23
1.8.1, 1.8.1
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
2019-03-03
3.0.0.1115, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-12-31
2.2.1.364, A06
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2019-02-07
8.2.11003.3588, A06
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2019-02-27
3.10.100.3363, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2019-02-04
30.100.1631.3, A02
Intel Buttons ảo điều khiển
2019-04-08
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2019-01-16
10.1.1.35, A01
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2019-02-19
10.1.0.9, A33
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Skycam điều khiển
2019-03-18
40.14393.9780.3468, A03
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9560 9260 8265 và 7265
2019-04-23
20.100.0.143, A17
Intel 9x60 826x 726x 3165 Bluetooth UWD điều khiển
2018-12-14
20.60.1, A22
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2019-01-03
20.10.0.0, A19
Trình điều khiển WiFi Intel 7265SD 3165
2019-04-03
19.51.0.4, A05
Intel 8265/8260/7265/7260/3165/18265/18260/17265 Bluetooth Driver
2019-03-12
19.11.1639.649, A14
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2018-05-16
1.3.2.8, A02
Serial ATA (0)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2019-04-04
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-12-07
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (12)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dịch vụ Dell Power Manager
2019-05-16
3.3.0, A00
Dell Command | Triển khai Latitude 3189 Gói trình điều khiển Windows 10
2019-04-16
1.0, A09
Dell Command | Giám sát
2019-05-09
10.2.0.432, A00
Dell Command | Định cấu hình
2019-04-30
4.2.0.553, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2019-05-09
2.2.0.328, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2019-01-11
1.0, A10
Dell Command | Cập nhật
2019-05-16
3.0.1, A00
Ứng dụng Gói quản lý khách hàng Dell, v6.2
2018-11-12
6.2, A00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2019-05-03
3.0.1, A00-00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2019-05-03
5.0.1, A00-00
Dell Command | Cập nhật
2019-04-24
2.4.0, A00
Nền tảng Dell Tiện ích Thẻ
2019-04-04
A03, A03
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển hiện đại Intel UHD đồ họa 600 P600 series
2019-04-09
25.20.100.6519, A07
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-12-14
22.20.16.4836, A04

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *