DELL Latitude 11 3189 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 11 3189 Laptop

Tải về DELL Latitude 11 3189 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-14
6.0.1.8216, A08
Realtek HD Audio Driver
2017-08-01
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude 3180 / 3189 BIOS hệ thống
2018-05-18
1.4.0, 1.4.0
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
2018-04-12
3.0.0.1115, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-09
2.2.1.364, A06
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-08-15
8.2.11003.3588, A06
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1631.3, A02
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2017-03-15
10.1.1.35, A01
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Skycam điều khiển
2018-04-30
40.14393.9780.3468, A03
Network (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2018-05-16
1.3.2.8, A02
Serial ATA (0)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Triển khai Latitude 3189 Gói trình điều khiển Windows 10
2018-07-10
1.0, A07
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
3.0.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-05-30
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-05-30
2.1.0.301, A00
Nền tảng Dell Tiện ích Thẻ
2018-05-18
A03, A03
Dell Command | Giám sát
2018-05-30
10.0.0.331, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2018-04-12
1.0, A08
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-06-15
3.0.0, A00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2018-02-07
3.0, A00-00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-05-09
23.20.16.4973, A05