DELL Latitude 11 5175 2-In-1 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 11 5175 Laptop

tải DELL Latitude 11 5175 2-In-1 Laptop dùng Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
1 / 29 / 2016
6.0.1.6095, A01
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
2 / 1 / 2016
10.1.1.11, A02
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2 / 1 / 2016
8.1.10605.221, A02
Intel HID Event Lọc điều khiển
1 / 22 / 2016
1.1.0.310, A00
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
1 / 22 / 2016
10.0.10125.21277, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel / NXP Near Field Communications điều khiển
2 / 5 / 2016
7.7.6.0, A01
Driver Dell Wireless 5811e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
1 / 22 / 2016
7.8.4376.507, A01
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 8260 WiFi điều khiển
2 / 5 / 2016
18.20.0.9, A02
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 WiDi Utility
2 / 5 / 2016
6.0.44.0, A01
Driver Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 Bluetooth
2 / 2 / 2016
18.1.1546.2762, A04
Driver Intel 8260 Bluetooth
1 / 29 / 2016
18.1.1539.2349, A03
INTEL 8260 / 7265 WAPI ứng dụng
1 / 22 / 2016
1.9.0.1, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
1 / 22 / 2016
20.19.15.4300, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *