DELL Latitude 12 5285 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 12 5285-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 5285 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-03-29
6.0.1.8378, A13
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 5285 BIOS
2018-06-19
1.4.0, 1.4.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-07-10
2.2.1.372, A08
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-07-10
6.3.9600.172, A09
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-07-10
2.44.2018.0504, A10
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Trình điều khiển DW5814E LTE băng rộng di động
2017-02-24
6.1.1.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A02
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-03
10.0.15063.11292, A07
Network (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-06-29
12.0.0.697, A14
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Intel 18265 WiGig điều khiển
2018-01-24
3.0.53144.2, A04
ỨNG DỤNG INTEL WAPI
2018-01-24
1.9.0.3, A02
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Qualcomm (R) QCA61x4A WAPI ứng dụng
2018-01-19
10.0.10403.7, A00
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-07-02
4.9.17.53, A14
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2018-05-16
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
3.0.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-05-30
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-05-30
2.1.0.301, A00
Nền tảng Dell Tiện ích Thẻ
2018-05-18
A03, A03
Dell Command | Giám sát
2018-05-30
10.0.0.331, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2018-04-12
1.0, A08
Dell Command | Triển khai Latitude 5285 Gói trình điều khiển Windows 10
2018-04-10
1.0, A06
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-06-15
3.0.0, A00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2018-02-07
3.0, A00-00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2018-06-15
5.0, A00-00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2018-06-14
23.20.16.5018, A09