DELL Latitude 12 7212 Máy tính bảng Windows 7, 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


Máy tính bảng DELL Latitude 12 7212

Tải về DELL Latitude 12 7212 Chống lại cực kỳ Tablet của Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ điều hành hệ thống tương ứng:
Ứng dụng (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Rugged kiểm soát Trung tâm Ứng dụng
2017-08-22
2.0.607.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-08-22
3.2.1006.0, A00
Ứng dụng PDA Touch Panel
2017-08-23
1.0.112.90, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
2017-08-23
6.0.1.8199, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude 7212 BIOS Hệ thống Máy tính Chắc chắn
2017-09-12
1.3.0, 1.3.0
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5816 LTE và Trình điều khiển GPS
2017-08-23
7.42.4705.501, A01
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2017-08-23
7.42.4705.501, A02
Trình điều khiển GPS UBlox
2017-08-24
2.33.0.0, A00
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2017-08-24
11.7.0.1035, A00
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-24
3.10.100.3429, A00
Trình điều khiển bộ nhớ thẻ nhớ Realtek PCIE
2017-08-24
10.0.15063.21299, A00
Intel Chipset Software Device Driver
2017-09-12
10.1.1.44, A07
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-09-18
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-09-13
1.1.1.22, A02
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-09-01
8.3.10203.4295, A07
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2017-08-23
30.15063.10991.4659, A00
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2017-08-22
4.1.4.1, A00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB GBE Ethernet Controller Driver
2017-08-22
2.43.2016.1026, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2017-08-31
19.60.0.3, A17
INTEL 8265 / 8260 / 7265 WAPI ứng dụng
2017-08-23
1.9.0.1, A01
Qualcomm (R) QCA61x4A WAPI ứng dụng
2017-08-23
10.0.10403.7, A00
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265
2017-08-23
19.60.0.7, A05
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2017-08-28
12.0.0.318, A11
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2017-09-15
2.2.1, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 5300 5500 6000 515 520 530 P530 Trình điều khiển đồ họa Iris 540
2017-08-23
21.20.16.4627, A03
Liteon Máy ảnh 8MP flash driver
2017-08-23
10.1.0.0, A01