DELL Latitude 12 7214 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 12 7214 Rugged Laptop

tải DELL Latitude 12 7214 Máy tính xách tay Rugged của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX20772 điều khiển
6 / 10 / 2016
1.0.65.0, A00
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Software Device Driver
6 / 10 / 2016
10.1.1.13, A03
Realtek USB Memory Card Reader driver
6 / 2 / 2016
10.0.10586.31222, A03
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
6 / 2 / 2016
4.10.67, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5808e (DW5808e) Driver LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
6 / 2 / 2016
6.21.4431.506, A08
FTDI USB Serial Port Driver
6 / 2 / 2016
2.12.10.0, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 Bluetooth
6 / 10 / 2016
18.1.1611.3223, A11
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
(Diagnostics Utility)
6 / 10 / 2016
20.3.300.1, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
6 / 2 / 2016
1.0.0, A00
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
6 / 2 / 2016
1.0.0.6, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
6 / 2 / 2016
20.19.15.4331, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *