Máy tính xách tay DELL Latitude 12 7280 Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 12 7280 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 7280 Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng, Phần mềm và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ điều hành hệ thống tương ứng:
Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-02-24
3.5.1001.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-11-28
6.0.1.8237, A09
Realtek HD Audio Driver
2017-08-01
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 7280 / 7380 / 7480
2018-02-18
1.8.2, 1.8.2
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-02-21
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-19
11.7.0.1054, A01
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-05
4.23.10.001, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-02-13
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-30
16.3.61.275, A03
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-02-07
8.17.1.12, A28
Modem / Truyền thông (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DW5811e Customer Kit Module Quản lý băng thông rộng di động LTE và Trình điều khiển GPS
2017-10-20
7.47.4743.505, A02
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2018-01-10
7.47.4743.505, A03
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5816 LTE và Trình điều khiển GPS
2018-01-08
7.47.4743.505, A02
Driver Dell Wireless 5814E LTE băng rộng di động
2017-07-25
6.2.2.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-02-13
10.2207.101.119, A03
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-03
10.0.15063.11292, A07
Network (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiGig Intel 18265 18260 17265
2018-01-31
2.0.0.11, A12
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-02-09
12.0.0.448, A13
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265 7265 3165
2018-02-09
20.10.0001.7478, A09
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2018-01-10
20.10.0.0, A19
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-01-08
22.3.108.0, A03
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2018-01-08
22.3.108.0, A03
Intel 18265 18260 17265 WiGig ứng dụng
2017-04-19
2.0.0.7, A09
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-02-02
22.20.16.4836, A04