DELL Latitude 12 7285 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 12 7285 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 7285 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-07-04
6.0.1.8432, A16
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 7285 BIOS
2018-06-19
1.1.6, 1.1.6
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-17
4.33.17.001, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-09
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-22
10.0.14393.31233, A06
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-07-10
6.3.9600.172, A09
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-07-10
2.44.2018.0504, A10
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-06-12
1.16.51.1, A08
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Skycam điều khiển
2017-06-22
30.14393.9793.4173, A00
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-05-15
2.43.2017.1123, A09
Intel 18265 WiGig điều khiển
2018-01-24
3.0.53144.2, A04
ỨNG DỤNG INTEL WAPI
2018-01-24
1.9.0.3, A02
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2018-05-16
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Triển khai Latitude 7285 Gói trình điều khiển Windows 10
2018-07-10
1.0, A05
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-07-02
3.0.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-05-30
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-05-30
2.1.0.301, A00
Nền tảng Dell Tiện ích Thẻ
2018-05-18
A03, A03
Dell Command | Giám sát
2018-05-30
10.0.0.331, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2018-04-12
1.0, A08
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-06-15
3.0.0, A00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2018-06-15
5.0, A00-00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2018-02-07
3.0, A00-00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2018-06-14
23.20.16.5018, A09