DELL Latitude 13 3379 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 13 3379-2 trong 1 Laptop

tải DELL Latitude 13 3379 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-29
6.0.1.8224, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 3379 BIOS
2018-02-21
1.0.22, 1.0.22
Chipset (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-04-11
11.7.0.1058, A05
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2016-12-05
3.1.0.3360, A01
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-15
1.1.0.317, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-07
30.100.1633.3, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-11-13
3.0.14.3056, A00
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-13
10.0.10586.31222, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-11-08
1.1.0.21, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-11-13
1.1.0.311, A00
Realtek IR camera điều khiển
2016-08-31
10.0.10240.11160, A00
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bảng Firmware Update
2017-01-16
2.1.2.13.13.2.4, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-10-24
10.0.10586.11224, A04
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 / 3160 Bluetooth
2017-10-24
19.30.1646.851, A04
Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 / 3160 WiFi điều khiển
2018-05-15
19.2.0.1, A03
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2015.1225, A01
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-05-15
15.2.0.1020, A00
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-05-29
23.20.16.4973, A14