DELL Latitude 13 3390 2-trong-1 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 13 3390-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 13 3390 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-08-07
3.5.2000.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-01-19
6.0.1.8302, A02
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 3390 2-in-1
2018-07-11
1.4.3, 1.4.3
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2018-04-20
3.10.100.3429, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-07-25
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-07-24
11.7.0.1054, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-07-24
8.3.10207.5567, A09
Intel tiếp Serial IO driver
2018-07-24
30.100.1725.1, A04
Realtek USB Card đọc driver
2018-02-12
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-07-24
10.1.1.44, A07
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-07-06
1.1.1.22, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-08-06
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-08-08
6.3.9600.172, A09
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE được áp dụng cho đế cắm TB16 / WD15 / DS1000
2018-08-07
2.44.2018.0504, A10
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-04-25
10.0.16299.11318, A10
Network (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi và Trình điều khiển Bluetooth
2018-08-11
12.0.0.709, A15
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-07-24
2.43.2017.1123, A09
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-03-22
15.7.6.1027, A04
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Quản lý hệ thống (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Lệnh Dell | Triển khai Latitude 3390 2-in-1 Gói trình điều khiển 10 Windows
2018-07-10
1.0, A03
Dell Command | Cập nhật
2018-07-24
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-08-09
3.0.0, A00
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-07-24
3.0.0, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-01-24
2.0.0.280, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-01-24
4.0.0.391, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-03-22
23.20.16.4905, A01