DELL Latitude 13 7390 2-trong-1 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 13 7390-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 13 7390 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-08-07
3.5.2000.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-07-04
6.0.1.8432, A16
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 7390 2-in-1
2018-08-10
1.4.2, 1.4.2
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-05-02
4.33.21.001, A01
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2018-04-20
3.10.100.3429, A00
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-07-24
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-07-24
30.100.1725.1, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-07-24
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-07-24
17.1.64.250, A04
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-10
2.2.1.349, A04
Realtek USB Card đọc driver
2018-01-08
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-07-24
10.1.1.44, A07
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-07-06
1.1.1.22, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-08-06
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-08-08
6.3.9600.172, A09
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE được áp dụng cho đế cắm TB16 / WD15 / DS1000
2018-08-07
2.44.2018.0504, A10
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-07-30
1.16.51.1, A08
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DW5811e_Customer Kit Module_Qualcomm Snapdragon X7 Trình nâng cao Phần mềm LTE và Trình điều khiển GNSS
2018-05-09
7.54.4799.502, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-05-09
10.3201.101.111, A01
Realtek IR camera điều khiển
2018-07-24
10.0.15063.11307, A09
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 9x60 826x 726x 3165 Bluetooth UWD điều khiển
2018-08-07
20.60.1, A22
Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi và Trình điều khiển Bluetooth
2018-08-11
12.0.0.709, A15
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-08-01
20.50.0.8334, A14
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-08-09
4.9.24.58, A15
Dell ControlVaultCDF
2018-08-09
4.9.23.0, A01
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-03-22
15.7.6.1027, A04
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-07-24
15.7.6.1027, A04
Quản lý hệ thống (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Lệnh Dell | Triển khai Latitude 7390V Windows 10 Gói Trình điều khiển
2018-07-11
1.0, A03
Dell Command | Cập nhật
2018-07-24
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-08-09
3.0.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-07-13
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-07-13
2.1.0.301, A00
Dell Command | Giám sát
2018-07-13
10.0.0.331, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2018-04-12
1.0, A08
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-07-24
3.0.0, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-07-24
23.20.16.4973, A05