DELL Latitude 14 5414 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 14 5414 Rugged Laptop

tải DELL Latitude 14 5414 Rugged Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX20772 điều khiển
6 / 2 / 2016
1.0.65.0, A00
Realtek High-Definition Audio Driver
6 / 2 / 2016
6.0.1.6104, A04
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
6 / 7 / 2016
11.0.4.1186, A03
Realtek USB Memory Card Reader driver
6 / 6 / 2016
10.0.10586.31222, A03
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
6 / 6 / 2016
4.10.67, A00
Intel Chipset Software Device Driver
6 / 2 / 2016
10.1.1.13, A03
Modem / Truyền thông (4)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5808e (DW5808e) Driver LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
6 / 6 / 2016
6.21.4431.506, A08
FTDI USB Serial Port Driver
6 / 6 / 2016
2.12.10.0, A00
Driver Dell Wireless 5809e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
6 / 2 / 2016
6.21.4431.506, A07
U-Blox GPS điều khiển

6 / 2 / 2016
2.24.0.0, A00
Network (9)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
6 / 8 / 2016
1.0.0.4, A00
Driver Dell Wireless 1802 WiFi / Bluetooth
6 / 7 / 2016
10.0.0.324, A01
Intel 18260 / 17265 / 8260 / 7265 / 3165 WiFi điều khiển
6 / 7 / 2016
18.40.0.9, A19
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 WiDi Utility
6 / 7 / 2016
6.0.52.0, A02
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
(Diagnostics Utility)
6 / 6 / 2016
20.3.300.1, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
6 / 6 / 2016
20.19.15.4390, A01