DELL Latitude 14 5490 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 14 5490 Laptop

Tải về DELL Latitude 14 5490 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2019-05-16
4.0.36.0, A14
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2019-04-02
6.0.1.8569, A19
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
BIOS hệ thống Dell Latitude 5290, 5490 và 5590
2019-04-30
1.8.3, 1.8.3
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Card Reader driver
2019-05-17
10.0.17763.21313, A02
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2019-05-07
1846.12.0.1177, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-12-31
2.2.1.364, A06
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2019-01-15
8.3.10207.5567, A09
Bộ gia tốc kế STMicro cho bảo vệ dữ liệu mùa thu miễn phí
2019-03-03
4.10.83, A03
Intel Chipset Driver
2019-01-14
10.1.1.44, A07
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2019-02-19
10.1.0.9, A33
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2019-05-16
6.3.9600.2202, A13
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE áp dụng cho Dock
2019-05-16
2.45.2019.0221, A14
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2018-12-14
2.0.4.0, A04
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2019-02-14
7.60.4835.501, A06
DW5811e_Customer Kit Module_Qualcomm Snapdragon X7 Trình nâng cao Phần mềm LTE và Trình điều khiển GNSS
2019-01-21
7.54.4799.502, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-12-31
7.54.4799.502, A06
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ lý Dell Touchpad
2019-05-02
1.1.7.0, A02
Dell Touchpad driver
2019-05-02
10.3201.101.211, A04
Realtek IR camera điều khiển
2019-04-08
10.0.15063.11307, A09
Network (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
WiFi Intel 9260, 9560,18265, 8265,7265 và 3165
2019-05-13
21.0.0.1087, A20
Trình điều khiển Windows phổ biến Intel 9560, 9260,18265, 8265, 7265 và 3165 (UWD)
2019-05-06
21.0.0.4, A26
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm QCA61x4A, QCA6174A-XR và QCA9377
2019-05-07
12.0.0.817, A19
Intel 9x60 826x 726x 3165 Bluetooth UWD điều khiển
2018-12-14
20.60.1, A22
Trình điều khiển mạng Gigabit Intel I2xx và 825xx
2019-04-19
22.9.16.0, A05
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2019-02-11
22.3.108.0, A04
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2019-01-03
20.10.0.0, A19
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-12-14
2.43.2017.0505, A05
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2019-05-13
7.2.0.2, A00
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2019-05-03
4.10.12.13, A19
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2019-05-06
17.0.2.1076, A00
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2019-05-06
17.0.2.1076, A00
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-12-07
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Triển khai Latitude 5490 Gói trình điều khiển Windows 10
2019-05-14
1.0, A08
Dịch vụ Dell Power Manager
2019-05-16
3.3.0, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2019-01-11
1.0, A10
Dell Command | Cập nhật
2019-05-16
3.0.1, A00
Ứng dụng Gói quản lý khách hàng Dell, v6.2
2018-11-12
6.2, A00
Dell Command | Giám sát
2019-03-07
10.1.0.382, A00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2019-05-03
3.0.1, A00-00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2019-05-03
5.0.1, A00-00
Dell Command | Cập nhật
2019-04-24
2.4.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2019-03-07
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2019-03-07
2.1.0.301, A00
Video (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2019-02-05
25.20.100.6472, A12
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce và Quadro Series
2019-01-30
24.21.14.1163, A05
Driver Garaphic của GeForce MX130
2018-12-20
22.21.13.8565, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *