DELL Latitude 14 7414 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 14 7404

tải DELL Latitude 14 7414 Máy tính xách tay Rugged của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
07 Tháng Sáu 2016
6.0.1.6104, A04
Conexant âm thanh CX20772 điều khiển
07 Tháng Sáu 2016
1.0.65.0, A00
Modem / Truyền thông (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5808e (DW5808e) Driver LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
07 Tháng Sáu 2016
6.21.4431.506, A08
U-Blox GPS điều khiển
07 Tháng Sáu 2016
2.24.0.0, A00
Driver Dell Wireless 5809e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
07 Tháng Sáu 2016
6.21.4431.506, A07
FTDI USB Serial Port Driver
07 Tháng Sáu 2016
2.12.10.0, A00
Chipset (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
07 Tháng Sáu 2016
4.10.67, A00
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
07 Tháng Sáu 2016
11.0.4.1186, A03
Realtek USB Memory Card Reader driver
07 Tháng Sáu 2016
10.0.10586.31222, A03
Intel Chipset Software Device Driver
07 Tháng Sáu 2016
10.1.1.13, A03
Network (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 WiDi Utility
07 Tháng Sáu 2016
6.0.52.0, A02
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
08 Tháng Sáu 2016
1.0.0.4, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
07 Tháng Sáu 2016
1.4.1.0, A00
Realtek USB GBE Ethernet Controller Driver
08 Tháng Sáu 2016
2.43.2015.1225, A01
Trình điều khiển Intel I2xx / 825xx Gigabit Ethernet điều khiển mạng
07 Tháng Sáu 2016
20.4.0.0, A01
Driver Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 Bluetooth
07 Tháng Sáu 2016
18.1.1611.3223, A11
Intel 18260 / 17265 / 8260 / 7265 / 3165 WiFi điều khiển
08 Tháng Sáu 2016
18.40.0.9, A19
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
07 Tháng Sáu 2016
20.3.300.1, A02
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
07 Tháng Sáu 2016
20.19.15.4377, A00
điều khiển đồ họa AMD
07 Tháng Sáu 2016
15.201.1201, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *