DELL Latitude 15 5590 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 15 5590 Laptop

Tải về DELL Latitude 15 5590 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-08-27
3.5.2000.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-07-04
6.0.1.8432, A16
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 5290 / 5490 / 5590
2018-08-09
1.4.2, 1.4.2
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-07-25
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-07-24
11.7.0.1054, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-07-24
8.3.10207.5567, A09
Bộ gia tốc kế STMicro cho bảo vệ dữ liệu mùa thu miễn phí
2018-01-10
4.10.83, A03
Intel Chipset Driver
2018-07-24
10.1.1.44, A07
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-12
10.0.15063.21300, A00
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-08-16
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-08-08
6.3.9600.172, A09
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE được áp dụng cho đế cắm TB16 / WD15 / DS1000
2018-08-07
2.44.2018.0504, A10
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DW5811e_Customer Kit Module_Qualcomm Snapdragon X7 Trình nâng cao Phần mềm LTE và Trình điều khiển GNSS
2018-05-09
7.54.4799.502, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-07-24
10.0.15063.11307, A09
Dell Touchpad driver
2018-01-03
10.3201.101.108, A00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 9x60 826x 726x 3165 Bluetooth UWD điều khiển
2018-08-07
20.60.1, A22
Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi và Trình điều khiển Bluetooth
2018-08-11
12.0.0.709, A15
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-08-01
20.50.0.8334, A14
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2018-05-08
22.9.16.0, A05
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-04-25
22.3.108.0, A04
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-07-24
2.43.2016.1026, A03
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVaultCDF
2018-08-09
4.9.23.0, A01
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-08-07
4.9.17.53, A14
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-07-24
15.7.6.1027, A04
Quản lý hệ thống (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Triển khai Latitude 5590 Gói trình điều khiển Windows 10
2018-07-10
1.0, A03
Dell Command | Cập nhật
2018-07-24
2.4.0, A00
Dell Command | Cập nhật
2018-08-15
3.0.0, A00
Dell Command | Định cấu hình
2018-08-21
4.1.0.478, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2018-08-21
2.1.0.301, A00
Dell Command | Giám sát
2018-08-21
10.0.0.331, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2018-04-12
1.0, A08
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-08-24
3.0.0, A00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2018-08-13
5.0, A00-00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2018-08-13
3.0, A00-00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-08-14
24.20.100.6170, A06
Driver Garaphic của GeForce MX130
2018-01-03
22.21.13.8565, A00