DELL Latitude 15 5591 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 15 5591 Laptop

Tải về DELL Latitude 15 5591 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2019-05-16
4.0.36.0, A14
Audio (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2019-02-20
6.0.1.8578, A03
Ứng dụng Waves MaxxAudio Pro
2018-11-09
1.1.79.0, A04
Realtek HD Audio Driver
2019-05-09
6.0.1.8403, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude 5491, 5591 và BIOS hệ thống 3530 chính xác
2019-04-30
1.7.4, 1.7.4
Chipset (12)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2019-05-14
4.40.32.001, A02
Intel Thunderbolt điều khiển
2019-03-19
17.4.79.510, A12
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2019-03-29
1829.12.0.1154, A02
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2019-03-20
8.4.10501.6067, A01
Realtek Card Reader driver
2019-01-04
10.0.16299.21305, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2019-03-29
30.100.1727.1, A01
Bộ gia tốc kế STMicro cho bảo vệ dữ liệu mùa thu miễn phí
2018-12-26
4.10.92, A06
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-05-11
4.33.20.004, 4.33.20.004
Dell miễn phí Fall Data Protection
2019-05-16
1.0.5.0, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2019-01-14
2.2.1.372, A08
Intel Chipset Driver
2019-03-29
10.1.17541.8066, A00
Realtek PCI-E Card Reader driver
2019-03-18
10.0.14393.21292, A04
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2019-02-19
10.1.0.9, A33
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2019-05-13
1.16.56.1, A13
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2019-05-16
6.3.9600.2202, A13
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE áp dụng cho Dock
2019-05-16
2.45.2019.0221, A14
Modem / Truyền thông (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2019-02-14
7.60.4835.501, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-12-31
7.54.4799.502, A06
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2019-01-15
7.47.4743.505, A03
Driver Dell Wireless 5814E LTE băng rộng di động
2018-12-14
6.2.2.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ lý Dell Touchpad
2019-05-02
1.1.7.0, A02
Dell Touchpad driver
2019-05-02
10.3201.101.211, A04
Realtek IR camera điều khiển
2019-01-16
10.0.16299.20038, A12
Dell Touchpad driver
2019-01-16
10.2207.101.119, A03
Network (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
WiFi Intel 9260, 9560,18265, 8265,7265 và 3165
2019-05-13
21.0.0.1087, A20
Trình điều khiển Windows phổ biến Intel 9560, 9260,18265, 8265, 7265 và 3165 (UWD)
2019-05-06
21.0.0.4, A26
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm QCA61x4A, QCA6174A-XR và QCA9377
2019-05-07
12.0.0.817, A19
Intel 9x60 826x 726x 3165 Bluetooth UWD điều khiển
2018-12-14
20.60.1, A22
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2019-02-25
23.0.12.0, A06
Trình điều khiển WiGig Intel 18265 18260 17265
2018-12-31
2.0.0.11, A12
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2019-01-03
20.10.0.0, A19
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-12-14
22.3.108.0, A03
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2019-01-23
12.0.0.307, A09
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2019-05-13
7.2.0.2, A00
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2019-05-03
4.10.12.13, A19
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2019-05-06
17.0.2.1076, A00
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2019-04-02
15.2.15.1058, A07
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-12-07
2.2.1, A00
Quản lý hệ thống (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Command | Triển khai Latitude 5591 Gói trình điều khiển Windows 10
2019-05-14
1.0, A06
Dịch vụ Dell Power Manager
2019-05-16
3.3.0, A00
Dell Command | Giám sát
2019-05-09
10.2.0.432, A00
Dell Command | Định cấu hình
2019-04-30
4.2.0.553, A00
Dell Command | Nhà cung cấp PowerShell
2019-05-09
2.2.0.328, A00
Dell Command | Triển khai gói trình điều khiển WinPE 10.0
2019-01-11
1.0, A10
Dell Command | Cập nhật
2019-05-16
3.0.1, A00
Ứng dụng Gói quản lý khách hàng Dell, v6.2
2018-11-12
6.2, A00
Dell Command | Intel vPro Out of Band
2019-05-03
3.0.1, A00-00
Dell Command | Bộ tích hợp cho Trung tâm Hệ thống
2019-05-03
5.0.1, A00-00
Dell Command | Cập nhật
2019-05-16
2.3.1, A00
Video (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng đồ họa Quadro P130 của nVIDIA GeForce MX600
2019-04-25
24.21.13.9875, A01
Trình điều khiển DCH đồ họa Quadro P130 Quadro P600 Quadro PXNUMX
2019-04-16
25.21.14.1917, A02
Trình điều khiển hiện đại Intel UHD đồ họa 600 P600 series
2019-04-09
25.20.100.6519, A07
NVIDIA GeForce 930MX GeForce 940MX Quadro M620 Garaphic Driver
2019-02-07
23.21.13.8795, A03
Trình điều khiển đồ họa nVidia GeForce MX130 Quadro P600
2019-02-18
23.21.13.8908, A00
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2019-01-09
21.20.16.4627, A02
Intel HD, 515, 520, 530, 615, 620, 630, P530, P630, Iris 540, 640 Graphics Driver
2019-01-30
21.20.16.4541, A00
nVIDIA GeForce 930MX GeForce 940MX Quadro M620 Trình điều khiển Garaphic
2019-03-28
21.21.13.6959, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *