DELL Latitude 3350 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


tải DELL Latitude 3350 Máy tính xách tay của Windows 10, Windows 8.1, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
10 / 26 / 2015
6.0.1.6080, A00
Chipset (7)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
10 / 29 / 2015
10.1.1.9, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
10 / 29 / 2015
8.1.10603.192, A01
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
10 / 29 / 2015
11.0.0.1167, A02
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
10 / 29 / 2015
11.0.0.1158, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5808e LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
10 / 27 / 2015
6.14.4316.502, A00
Driver Dell Wireless 5809e LTE băng rộng di động và trình điều khiển GPS
10 / 27 / 2015
6.14.4316.502, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tải về trình điều khiển con chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, phím điều khiển của bạn, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Multi-Touch Touchpad driver
10 / 26 / 2015
10.1207.101.103, A00
Dell Thống nhất Ứng dụng
10 / 29 / 2015
1.0.44, A00-00
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel 7265 / 3165 Bluetooth
10 / 29 / 2015
17.1.1530.1669, A01
Intel 7265 / 3165 / 7260 WiFi điều khiển
10 / 29 / 2015
18.12.2.2, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển

10 / 26 / 2015
1.4.1.0, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
10 / 26 / 2015
1.0.0, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, P530, lái xe Iris 540 Graphics
10 / 26 / 2015
10.18.15.4287, A00