DELL Latitude 3470 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 3470 Laptop

tải DELL Latitude 14 3000 Series (3470) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
1 / 6 / 2016
6.0.1.6080, A00
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
1 / 6 / 2016
10.1.1.9, A01
Intel tiếp Serial IO driver
1 / 6 / 2016
30.100.1519.7, A00
Realtek USB Memory Card Reader driver
1 / 6 / 2016
10.0.10125.31213, A01
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
1 / 6 / 2016
4.10.71, A01
Network (10)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 6 / 2016
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1802 WiFi / Bluetooth
1 / 6 / 2016
10.0.0.324, A01
Driver Dell Wireless 1820 WiFi / Bluetooth
1 / 6 / 2016
12.0.0.149, A01
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
1 / 6 / 2016
1.0.0.4, A00
Intel 7265 / 3165 Bluetooth Ứng dụng
1 / 6 / 2016
17.1.1525.1443, A00
Intel 7265 / 3165 WiFi điều khiển
1 / 6 / 2016
18.11.0.8, A00
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
1 / 6 / 2016
20.19.15.4326, A00
Intel HD, P530, lái xe Iris 540 Graphics
1 / 6 / 2016
10.18.15.4287, A00
Driver nVIDIA GeForce 920M đồ họa
1 / 6 / 2016
10.18.13.5354, A00