DELL Latitude 3540 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 3540 Laptop

tải DELL Latitude 3540 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Winodws 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC3223 điều khiển
9 / 17 / 2013
6.0.1.6937, A00
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
4 / 1 / 2014
9.5.23.1766, A02
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
2 / 8 / 2014
2.5.3.34, A01
Lynx Point LP-Chipset Intel
9 / 17 / 2013
9.4.0.1017, A00
Realtek RTS5179 Card Reader driver
9 / 17 / 2013
6.2.9200.39042, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Centrino Advanced-N 7260 điều khiển
2 / 5 / 2014
16.1.5, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD Radeon HD 8850M điều khiển
9 / 17 / 2013
12.105.4.0000, A00
Intel HD Graphics Driver
9 / 17 / 2013
9.18.10.3234, A00