DELL Latitude 6430U máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Driver, phần mềm, cập nhật


Dell Latitude 6430u Ultrabook

tải DELL Latitude 6430u Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD93 High-Definition Audio Driver
12 / 11 / 2013
1.0.6491.0, A08
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
3 / 21 / 2014
9.5.15.1730, A02
Intel (R) Công nghệ Rapid Start
11 / 26 / 2013
3.0.0.1056, A02
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
6 / 24 / 2013
1.0.8.251, A05
Thông minh ứng dụng công nghệ kết nối Intel
6 / 14 / 2013
3.0.30.1526, A01
O2Micro Memory Card Reader driver
2 / 19 / 2013
3.0.07.44, A04
Intel Chipset Driver
11 / 20 / 2012
9.3.0.1019, A00
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1540 / 1504 / 1530 WiFi điều khiển
3 / 26 / 2014
6.30.223.215, A02
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A06
Dell Wireless 1601 WiFi / BT driver
12 / 17 / 2013
10.0.0.268, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12