DELL Latitude 12 7202 Rugged Tablet của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Máy tính bảng Dell Latitude 12 chắc chắn của Dell Latinh (Mẫu 7202)

tải DELL Máy tính bảng Latitude 12 7202 chắc chắn Cửa sổ 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
7 / 29 / 2015
6.0.1.6070, A00
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
7 / 29 / 2015
8.0.10002.14, A00
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
7 / 29 / 2015
10.0.31.1000, A02
O2 Micro OZ777xxx / OZ621XX đầu đọc thẻ nhớ driver
7 / 29 / 2015
3.0.8.52, A08
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Driver Dell Wireless 5809e LTE băng rộng di động
7 / 29 / 2015
6.12.4277.505, A00
FTDI USB Serial Port Driver
7 / 29 / 2015
2.12.0, A00
Registry Tối ưu hóa - Livingstone đàn
7 / 29 / 2015
1.0, A00
Network (2)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
7 / 29 / 2015
1.4.1.0, A00
INTEL 7265 / 7260 WAPI ứng dụng
7 / 29 / 2015
1.0.0, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Intel HD, HD 4200 / 4400 / 4600 / 5000 / 5100 / 5200 / 5300 / 5500 điều khiển đồ họa
7 / 29 / 2015
10.18.14.4170, A00
Liteon Máy ảnh 8MP flash driver
7 / 29 / 2015
6.3.9600.50604, A00