DELL Latitude D530 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude D530 Laptop

tải DELL Latitude D530 Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Phần mềm và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v.6.10.0.5407, A03
8 / 20 / 2013
6.10.0.5407, A03
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v.6.10.0.5511, A05
8 / 20 / 2013
6.10.0.5511, A05
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Chipset Mobile Intel driver
8 / 22 / 2013
8.1.1.1010, A01
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D330 HDA MDC v.92 Modem Driver
8 / 22 / 2013
Drv_v32_7.75.00.51, A05
Conexant D330 Modem Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
8 / 20 / 2013
MdmDiag32_1.0.28.0, A03
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom 57XX Gigabit Integrated Controller, v.12.2a.4.1, A00
8 / 22 / 2013
12.2a.4.1, A00
Dell không dây WLAN 1390 MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card màn hình, v.4.102.15.61, A15
8 / 22 / 2013
4.102.15.61, A15
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM965 Express Chipset Family, v.7.14.10.1409, A10
8 / 20 / 2013
7.14.10.1409, A10