DELL Latitude D630c máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude D630c Laptop

tải DELL Latitude D630c Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Knowles Acoustics IntelliSonic Speech Enhancement, v.2.1.37, A04
11 / 20 / 2013
2.1.37, A04
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v.5.10.0.5515_RC22-WHQL, A11
11 / 20 / 2013
5.10.0.5515, A11
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel AMT HECI, v.4.0.1.1074, A00
11 / 20 / 2013
4.0.1.1074, A00
Intel AMT SOL / LMS, v.4.0.1.1074, A00
11 / 20 / 2013
4.0.1.1074, A00
Modem / Truyền thông (11)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5700 / 5720 băng rộng di động CDMA EVDO MiniCard điều khiển
11 / 20 / 2013
2.09.01.14 Build # 023, A03
Dell Wireless 5720 VZW Mobile MiniCard Utility băng thông rộng (Utility)
11 / 20 / 2013
1.0, A01
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
11 / 20 / 2013
12.0.2 PC Build 01, A00
Ứng dụng thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
11 / 20 / 2013
14.0.2 / vàng Xây dựng 01, A00
Intel 825xx Gigabit LAN đàn Network Utility Thiết bị chẩn đoán (Diagnostics Utility)
11 / 20 / 2013
15.2.89.0, A05