DELL Latitude D800 máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude D800 Laptop

tải DELL Latitude D800 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 9750 AC97, v.5.10.0.3952, A15
1 / 22 / 2007
5.10.0.3952, A15
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Chipset Mobile Intel driver
1 / 17 / 2006
7.2.2.1006, A09
Texas Instruments PCI 7510 / 4510 Cardbus Controller với SmartCard, v.1.0.9.11, A03
11 / 4 / 2005
1.0.9.11, A03
Firmware (1)
cập nhật firmware cho tất cả các thiết bị được áp dụng cho hệ thống của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Dock Bay / D-Bay FX2 Firmware Update (Firmware)
5 / 25 / 2004
A04
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.7.23.01, A16
7 / 8 / 2005
7.23.01, A16
Dell TrueMobile 5100 GPRS PC Card, v.2.1.1.1009, A03
4 / 13 / 2004
2.1.1.1009, A03
Network (19)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1350 MiniPCI Card, không dây WLAN 1450 MiniPCI Card, không dây WLAN 1350 PC Card, Wireless (Mỹ) Card WLAN, không dây WLAN 1370 MiniPCI Card, Wireless 1470 Dual Band-WLAN MiniPCI Card, không dây WLAN 1390 MiniCard, Wireless 1490 dual- band WLAN MiniCard, không dây WLAN 1390 ExpressCard, Wireless 1500 Dự thảo 802.11n WLAN thẻ mini, v.4.100.15.5 / 4.100.15.8, A10
1 / 9 / 2007
4.100.15.5 / 4.100.15.8, A10
Dell TrueMobile 1400 WLAN, TrueMobile 1300 MPCI Card, v.4.10.40.11, A10
12 / 19 / 2006
4.10.40.11, A10
Dell Wireless 1350 / 1450 / 1370 / 1470 WLAN MiniPCI Card, không dây WLAN 1350 PC Card, Wireless (Mỹ) Card WLAN, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, không dây WLAN 1390 ExpressCard, Driver Wireless 1390 / 1500 / 1505 WLAN nhỏ Thẻ
3 / 22 / 2007
5.60.18.9, A14
Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller, v.8.27.1, A03
8 / 31 / 2005
8.27.1, A03
Video (8)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia GeForce FX Go5200, v.Nvidia GeForce FX Go5200 PC Health Files, A05 (HTML)
12 / 17 / 2004
Nvidia GeForce FX Go5200 PC Health Files, A05
nVidia GeForce FX Go5200, v.4.34.20.42.E1, A03
9 / 15 / 2004
4.34.20.42.E1, A03
nVidia GeForce4 4200 Go, v.4.28.20.31.C1, A05
1 / 21 / 2004
4.28.20.31.C1, A05
nVidia GeForce FX Go5200, v.6.14.10.7811, A05
8 / 16 / 2005
6.14.10.7811, A05