DELL Latitude E5270 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5270 Laptop

Tải DELL Latitude 12 5000 Series (E5270) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
1 / 4 / 2016
6.0.1.6080, A00
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
1 / 8 / 2016
8.1.10602.174, A00
Intel (R) Quản lý cơ Components cài đặt driver
1 / 8 / 2016
11.0.0.1167, A02
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
1 / 4 / 2016
10.1.1.9, A01
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
1 / 4 / 2016
10.0.10240.21281, A01
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel 8260 Bluetooth
1 / 7 / 2016
18.1.1535.1946, A02
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 WiDi Utility
1 / 7 / 2016
6.0.52.0, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 4 / 2016
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1820 WiFi / Bluetooth
1 / 4 / 2016
12.0.0.149, A01
Driver Dell Wireless 1820A Bluetooth
1 / 4 / 2016
12.0.1.731, A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, 5300, 5500, 6000, 515, 520, 530, P530, Iris 540 Graphics Driver
1 / 8 / 2016
20.19.15.4326, A00