DELL Latitude E5420 Laptop WinXP, Vista, Win7, Win 8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5420 Laptop

tải DELL Latitude E5420 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Trình điều khiển 8, Phần mềm và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
3 / 21 / 2011
1.16.0, A03
Chipset (11)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Unified Management Interface 7 điều khiển
3 / 15 / 2011
7.1.0.1028, A00
O2 Micro OZ600xxx đầu đọc thẻ nhớ driver
3 / 26 / 2014
3.0.7.47, A05
Intel Unified Management Interface 7 điều khiển
6 / 3 / 2013
7.1.70.1205, A04
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Modem / Truyền thông (10)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5620 DMBU Connection Manager Ứng dụng
6 / 22 / 2012
3.00.59.018, A00
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini Card
6 / 22 / 2012
1.1.170, A00
Driver Dell Wireless 5630 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini Card
5 / 17 / 2012
2.02.17.001.1, A02
Dell Wireless 5630 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
5 / 17 / 2012
3.00.77.006, A02
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 25 / 2013
18.1.0.0, A08
Intel Device Manager Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
6 / 25 / 2013
18.1.61.00, A09
Driver Dell Wireless 1530 nửa Mini Card
10 / 31 / 2012
A03
Dell không dây Bluetooth 375 Mô-đun điều khiển
8 / 29 / 2012
5.6.0.7800, A07
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver (trừ tablet XT3 Latitude)
5 / 21 / 2013
6.14.10.5436, A09
Intel GMA HD 3000 / 2000 Graphics Driver
10 / 24 / 2011
6.14.10.5384, A07