DELL Latitude E5430 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5430 Laptop

tải DELL Latitude E5430 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT High-Definition Audio Driver
(Người lái xe)
12 / 11 / 2013
1.0.6491.0, A08
Chipset (7)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer (cho các hệ thống vPro)
(Ứng dụng)
11 / 20 / 2013
9.5.14.1724, A01
Trình điều khiển ST Microelectronics Free Fall Bảo vệ dữ liệu
(Người lái xe)
10 / 7 / 2013
4.10.46, A06
Quản lý cơ Intel 8.x thành phần cài đặt
(Người lái xe)
9 / 23 / 2013
9.0.0.1310, A04
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
(Người lái xe)
6 / 24 / 2013
1.0.8.251, A05
O2Micro Memory Card Reader driver
(Người lái xe)
2 / 21 / 2013
3.0.07.44, A04
Quản lý cơ Intel 8.x thành phần cài đặt
(Người lái xe)
10 / 19 / 2012
8.1.0.1281, A01
Intel Chipset Driver
(Người lái xe)
6 / 6 / 2012
9.3.0.1019, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
(Người lái xe)
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12