DELL Latitude E5510 Laptop Win XP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5510 Laptop

tải DELL Latitude E5510 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
9 / 17 / 2010
6.10.0.6292, A17
Chipset (7)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý thống nhất của Intel điều khiển động cơ
10 / 1 / 2013
6.2.40.1045, A04
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Quản lý thống nhất của Intel điều khiển động cơ
10 / 11 / 2012
6.2.30.1040, X15
Modem / Truyền thông (8)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D330 Modem kỹ thuật số dòng Phát hiện Utility (Utility)
5 / 13 / 2010
MUP_DLD_1.21, A00
Conexant D330, HDA, MDC, v.92, modem, D330, HDA, MDC1.5, v.92, modem, v.MUP_Drv_XP_Vista_Win7_v01, A00
5 / 13 / 2010
MUP_Drv_XP_Vista_Win7_v01, A00
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
5 / 13 / 2010
NW2.5.59, A02
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell không dây WLAN 1397 / 1501 / 1520 nửa MiniCard điều khiển
5 / 22 / 2012
5.100.235.12, A37
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA HD Graphics Driver
3 / 21 / 2013
8.15.10.2993, A11
Intel GMA HD Graphics Driver
4 / 7 / 2011
8.15.10.2281, A05