DELL Latitude E5520 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5520 Laptop

tải DELL Latitude E5520 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
3 / 21 / 2011
1.16.0, A03
Chipset (11)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Unified Management Interface 7 điều khiển
3 / 16 / 2011
7.1.0.1028, A00
O2 Micro OZ600xxx đầu đọc thẻ nhớ driver
3 / 26 / 2014
3.0.7.47, A05
Intel Unified Management Interface 7 điều khiển
6 / 3 / 2013
7.1.70.1205, A04
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Intel Unified Management Interface 7 điều khiển
10 / 4 / 2012
7.1.52.1176, A03
Intel Chipset Driver
12 / 19 / 2011
9.2.0.1030, A04
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12
Intel GMA HD Graphics 3000 / 2000 điều khiển
6 / 8 / 2011
8.15.10.2353, A08