DELL Latitude 15 E5550 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5550 Laptop

tải DELL Latitude 15 Dòng 5000 (E5550) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC3234 / ALC3235 High Definition Audio Driver
9 / 27 / 2014
6.0.1.6043, A01
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
9 / 23 / 2014
10.0.20, A01
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
9 / 23 / 2014
8.0.10002.14, A00
Intel (R) thông minh ứng dụng công nghệ Connect
9 / 23 / 2014
5.0.10.2848, A00
O2 Micro OZ777xxx / OZ621XX đầu đọc thẻ nhớ driver
9 / 23 / 2014
3.0.8.41, A05
ST Microelectronics Free Fall Bảo vệ dữ liệu
9 / 23 / 2014
4.10.55, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5809e LTE băng rộng di động và trình điều khiển GPS
9 / 23 / 2014
514.4163.504, A00
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1707 WiFi / BT driver
9 / 25 / 2014
10.0.0.293, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
9 / 24 / 2014
1.4.1, A00
Intel WiDi 7265 Utility (Utility)
9 / 24 / 2014
5.0.32.0, A00
Intel 7265 WiFi điều khiển
9 / 24 / 2014
17.0.6.1, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, HD 4200 / 4400 / 4600 / 5000 / 5100 / 5200 / 5300 / 5500 điều khiển đồ họa
9 / 24 / 2014
10.18.10.3871, A00