DELL Latitude E5570 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E5570 Laptop

tải DELL Latitude E5570 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
09 Tháng 12 2015
6.0.1.6088, A02
Realtek USB Audio Driver cho Docking Dell không dây và USB type-C Docking
09 Tháng 12 2015
6.3.9600.41, A01
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
09 Tháng 12 2015
10.1.1.9, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
09 Tháng 12 2015
8.1.10602.174, A00
Intel (R) Thunderbolt Controller Driver
09 Tháng 12 2015
15.3.39.250, A01
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
09 Tháng 12 2015
10.0.10240.21281, A01
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
09 Tháng 12 2015
10.0.10125.21277, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5811e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
09 Tháng 12 2015
7.8.4376.507, A01
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tải về trình điều khiển con chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, phím điều khiển của bạn, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Multi-Touch Touchpad driver
09 Tháng 12 2015
10.1207.101.103, A00
Dell Thống nhất Ứng dụng
09 Tháng 12 2015
1.0.44, A00-00
Network (10)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1820 WiFi / Bluetooth
09 Tháng 12 2015
12.0.0.149, A01
Driver Dell Wireless 1820A Bluetooth
09 Tháng 12 2015
12.0.1.731, A01
Dell Wireless 1820A WiFi điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.442.0.0, A00
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.0.0.4, A00
Intel 18260 WiGig ứng dụng
09 Tháng 12 2015
1.0.0.11, A00
Intel 8260 WiFi điều khiển
09 Tháng 12 2015
18.12.2.2, A01
Serial ATA (1)
Tải về trình điều khiển để hỗ trợ Dell của bạn Serial ATA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
09 Tháng 12 2015
14.5.2.1088, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver AMD Radeon R7 M360 / M370 đồ họa
09 Tháng 12 2015
15.201.1001.1002, A00