DELL Latitude E6410 Laptop Win XP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E6410 Máy tính xách tay

tải DELL Latitude E6410 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
9 / 17 / 2010
6.10.0.6292, A17
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel AMT HECI điều khiển
11 / 19 / 2010
6.1.20.1059 PV, A04
Intel Unified AMT6 HECI điều khiển
7 / 17 / 2013
6.2.40.1045, A08
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Modem / Truyền thông (8)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card
4 / 14 / 2011
1.1.170, A12
Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card Application
11 / 29 / 2010
R2V02, A25
Driver Dell Wireless 5620 EVDO Mobile Broadband Mini Card
11 / 10 / 2010
1.1.146, A00
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
8 / 16 / 2010
3.00.25.003, A10
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell không dây WLAN 1397 / 1501 / 1520 nửa MiniCard điều khiển
5 / 22 / 2012
5.100.235.12, A37
Intel 825xx Gigabit LAN đàn Network Utility Thiết bị chẩn đoán (Diagnostics Utility)
4 / 25 / 2011
15.2.89.0, A06
Video (5)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 11 / 2013
1.2, A00-00
Latitude, NV Driver, 9.18.13.1193
9 / 4 / 2013
9.18.13.1193, A10
Intel GMA HD Graphics Driver
3 / 21 / 2013
8.15.10.2993, A11