DELL Latitude ATG E6420 Laptop WinXP, Win 7, Drivers Win 8, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude ATG E6420 Máy tính xách tay

tải DELL Latitude ATG E6420 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
3 / 21 / 2011
1.16.0, A03
Chipset (9)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
NEC USB 3.0 Host Controller driver
9 / 16 / 2013
2.1.39.0, A03
Quản lý cơ Intel 7.1 thành phần cài đặt
5 / 2 / 2013
7.1.70.1205, A05
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Driver Dell Wireless WLAN 1501 / 1530 nửa Mini-Card
8 / 7 / 2013
A01
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12
nVIDIA NVS 4200M Graphics Driver
8 / 8 / 2012
8.17.12.9679, A04
Intel GMA HD Graphics 3000 / 2000 điều khiển
6 / 8 / 2011
8.15.10.2353, A08