DELL Latitude E6430s Laptop Win XP, Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E6430s Laptop

tải DELL E6430s Latitude Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD93 High-Definition Audio Driver
12 / 11 / 2013
1.0.6491.0, A08
Chipset (9)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
3 / 21 / 2014
9.5.15.1730, A02
Intel (R) Công nghệ Rapid Start
11 / 26 / 2013
3.0.0.1056, A02
Trình điều khiển ST Microelectronics Free Fall Bảo vệ dữ liệu
10 / 7 / 2013
4.10.46, A06
NEC USB 3.0 Host Controller driver
9 / 16 / 2013
2.1.39.0, A03
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
6 / 24 / 2013
1.0.8.251, A05
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 26 / 2013
18.1.0.0, A08
Intel Diagnostics Device Manager (DMIX) Tiện ích (Diagnostics Utility)
6 / 26 / 2013
18.1.59.00, A09
Intel (R) Wi-Fi Link 6300 / 6250 / 6205 ứng dụng
11 / 22 / 2012
WiDi 3.5.40.0, A03
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12