DELL Latitude E6520 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude E6520 Laptop

tải DELL Latitude E6520 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
3 / 21 / 2011
1.16.0, A03
Chipset (9)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
NEC USB 3.0 Host Controller driver
9 / 16 / 2013
2.1.39.0, A03
Quản lý cơ Intel 7.1 thành phần cài đặt
5 / 2 / 2013
7.1.70.1205, A05
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Modem / Truyền thông (12)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5630 WWAN ứng dụng băng thông rộng di động
1 / 29 / 2014
3.00.98.001, A00
Dell Wireless 5550 DMBM ứng dụng
11 / 15 / 2012
7.2.1.0, A00
Driver Dell Wireless 5550 HSPA Mobile Broadband Mini-Card
11 / 15 / 2012
7.2.2.0, A00
Dell Wireless 5800 LTE / WWAN ứng dụng di động băng thông rộng
10 / 24 / 2012
3.00.96.007, A00
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Driver Dell Wireless WLAN 1501 / 1530 nửa Mini-Card
8 / 7 / 2013
A01
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 26 / 2013
18.1.0.0, A08
Video (4)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 11 / 2013
1.2, A00-00
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12
nVIDIA NVS 4200M Graphics Driver
8 / 8 / 2012
8.17.12.9679, A04
Intel GMA HD Graphics 3000 / 2000 điều khiển
6 / 8 / 2011
8.15.10.2353, A08