DELL Latitude V740 máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, ứng dụng, cập nhật


Dell Latitude V740 Máy tính xách tay

tải DELL Latitude V740 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 9700 AC97, v. 5.10.7144, A05
4 / 19 / 2002
5.10.7144, A05
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.5.00.1012, A06
8 / 13 / 2004
5.00.1012, A06
O2Micro OZ6912 PCMCIA card điều khiển, A01
4 / 10 / 2003
A01
Modem / Truyền thông (9)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
PCTel MDC, v.PCHealth Installer, A10 (HTML)
3 / 3 / 2003
PCHealth Installer, A10
Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.5.03.21.05, A03
2 / 27 / 2003
5.03.21.05, A03
Network (11)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.1.02, A02 (Utility)
8 / 11 / 2003
1.02, A02
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.3.0.0.8, A02 (Firmware)
8 / 8 / 2003
3.0.0.8, A02
Dell Đúng Mobile 1150 mini-PCI Card, v.3.30, A22 (Utility)
12 / 15 / 2003
3.30, A22
Dell Đúng Mobile 1150 mini-PCI Card, v.7.86.15.638, A22
12 / 15 / 2003
7.86.15.638, A22
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia GeForce2 GO, v.44.82, A18
9 / 10 / 2003
44.82, A18