DELL Latitude X200 máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude X200 Máy tính xách tay

tải DELL Latitude X200 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Cirrus Logic CS4299, v. 6.13.10.4144, A01
6 / 11 / 2002
6.13.10.4144, A01
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.3.20.1008, A01
5 / 23 / 2002
3.20.1008, A01
Modem / Truyền thông (9)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TrueMobile 5000 GPRS PC Card, v.2.0.0.10, A03 (Utility)
5 / 21 / 2003
2.0.0.10, A03
Dell TrueMobile 5000 GPRS PC Card, v.pe400-04, A02 (Firmware)
3 / 4 / 2003
pe400-04, A02
Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.5.03.21.05, A03
2 / 27 / 2003
5.03.21.05, A03
Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.MoH_1.43.2, A03
2 / 6 / 2003
MoH_1.43.2, A03
PCTel MDC, v.2.50.0043, A11
1 / 30 / 2003
2.50.0043, A11
Conexant D480 MDC V.92 Modem, v.MH_2.13, A02 (Diagnostics Utility)
11 / 21 / 2002
MH_2.13, A02
Network (16)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.1.02, A02 (Utility)
8 / 11 / 2003
1.02, A02
Dell TrueMobile 2300 Wireless Broadband Router, v.3.0.0.8, A02 (Firmware)
8 / 8 / 2003
3.0.0.8, A02
Dell TrueMobile 1300 PCMCIA, v.1.0, A00 (HTML)
3 / 5 / 2004
1.0, A00
Dell Đúng Mobile 1150 mini-PCI Card, v.3.30, A22 (Utility)
12 / 15 / 2003
3.30, A22
Dell Đúng Mobile 1150 mini-PCI Card, v.7.86.15.638, A22
12 / 15 / 2003
7.86.15.638, A22
Dell TrueMobile 1150 Dòng PC Card, v.3.30, A22 (Utility)
12 / 15 / 2003
3.30, A22
Dell TrueMobile 1150 Dòng PC Card, v.7.86.15.638, A22
12 / 15 / 2003
7.86.15.638, A22
Dell TrueMobile 1300 PCMCIA, v.3.20.23.0, A03
11 / 24 / 2003
3.20.23.0, A03
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Graphics Technology 830M, v.6.14.10.3889, A11
10 / 5 / 2004
6.14.10.3889, A11
Roxio VideoWave Movie Creator, v.1.6.636-1.6.676 vá, A02 (Patch / Nâng cấp)
5 / 9 / 2003
1.6.636-1.6.676 vá, A02