DELL Latitude XT Tablet PC Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude XT Tablet PC

tải DELL Latitude XT Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v.6.10.0.5614, A03
6 / 13 / 2008
6.10.0.5614, A03
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Texas Instruments TUSB3410 USB để nối tiếp điều khiển, v.6.5.9011.0, A03
12 / 1 / 2010
6.5.9011.0, A03
Modem / Truyền thông (13)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5520 / 5500 Cingular Mobile Broadband Mini Card, 5510 Cingular Mobile Broadband Express Card Utility (Utility)
4 / 10 / 2009
2.06.03.052, A05
Dell Wireless 5720 VZW Mobile MiniCard Utility băng thông rộng (Utility)
7 / 22 / 2008
1.0, A01
Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard Firmware Update (Firmware)
5 / 18 / 2010
162, A00
Dell Wireless 5700 Sprint Mobile Broadband (CDMA EV-DO) / 5720 Sprint Mobile Broadband điều khiển Mini Card (EVDO Rev A)
5 / 18 / 2009
2.09.01.024, A02
Driver Dell Wireless 5700 / 5720 TELUS Mobile Broadband Mini Card
5 / 18 / 2009
2.09.01.024, A03
Driver Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband Mini Card
5 / 18 / 2009
2.09.01.024, A04
Dell Wireless 5505 Vodafone Mobile Broadband 3G HSDPA MiniCard, Wireless 5510 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) thẻ Express, Wireless 5520 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) MiniCard, v.2.06.02.27 Build # 060, A06 (Utility)
2 / 26 / 2009
2.06.02.27 Build # 060, A06
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1390 MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, không dây WLAN 1395 MiniCard, Dell Wireless 13xx, 14xx, 1505 MiniCard, v.5.60.188.1 (Driver); 5.60.18.8 (Application), A34
1 / 11 / 2010
5.60.188.1 (Driver); 5.60.18.8 (Application), A34
Broadcom Gigabit 57XX điều khiển tích hợp và 59XX 10 / 100 Ethernet Controller Driver
12 / 18 / 2007
Win2K 10.39 XP v10.39 Vista v10.43.0.0, A00
Broadcom 57XX Gigabit Integrated khiển Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
12 / 18 / 2007
Ins v10.20.03 BACS v10.5.3b, A00
Broadcom Gigabit 57XX điều khiển tích hợp, v.Ins v10.16.02 ASF CFG 7.2.3, A00
12 / 18 / 2007
Ins v10.16.02 ASF CFG 7.2.3, A00
Dell Module với Bluetooth 360 + EDR, v.2.0, A2.0.13 Wireless 01
12 / 10 / 2007
1.0.0.370, A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
ATI Radeon Mobility X1250, v.8.551_Vista_WHQL_081024a-072512C-Dell, A02
12 / 1 / 2008
8.551_Vista_WHQL_081024a-072512C-Dell, A02

Một suy nghĩ về "DELL Latitude XT Tablet PC Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *