DELL Latitude XT máy tính xách tay của Windows 7 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhậtTinh chỉnh kết quả của bạn: Tất cả các tệp cho DELL Latitude XT (tệp 16), cho Cửa sổ 7 64bit.

BIOS (1)
(Cũng Basic Input / Output System) Hỗ trợ hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude XT Hệ thống BIOS, A09
1 / 13 / 2010
A09
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Texas Instruments TUSB3410 USB để nối tiếp điều khiển, v.6.5.9011.0, A03
12 / 1 / 2010
6.5.9011.0, A03
Chẩn đoán (1)
Tải tiện ích cho kiểm tra và khắc phục sự cố máy tính Dell của bạn và các thiết bị kèm theo.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 32 Diagnostics Bit (Graphical phiên bản giao diện người dùng), v.A1354A01 / A0474, A1354A1 (Diagnostics Utility)
6 / 23 / 2009
A1354A01/A0474, A1354A1
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard Firmware Update (Firmware)
5 / 18 / 2010
162, A00
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
11 / 30 / 2007
NW2.5.46, A01
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Utility (Utility)
11 / 30 / 2007
DLD1.21, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tải về trình điều khiển con chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, phím điều khiển của bạn, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad / Pointing Stick điều khiển
7 / 19 / 2011
7.1207.101.108, A15
N-Trig Digitizer Multi-Touch, v.2.172, A00
1 / 12 / 2010
2.172, A00
Network (1)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1390 MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, không dây WLAN 1395 MiniCard, Dell Wireless 13xx, 14xx, 1505 MiniCard, v.5.60.18.8, A30
10 / 13 / 2009
5.60.18.8, A30