DELL Latitude XT2 Tablet PC WinXP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude XT2 Tablet PC

tải DELL Latitude XT2 Tablet PC Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
4 / 18 / 2012
1.16.0, A03
IDT 92HDxxx High Definition Audio Driver
4 / 18 / 2012
6.10.0.6274, A15
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel AMT SOL / LMS, v.4.2.20.1036 PV, A02
4 / 18 / 2012
4.2.20.1036 PV, A02
Intel Chipset Driver
4 / 18 / 2012
9.1.1.1025, A02
Texas Instruments TUSB3410 USB để nối tiếp điều khiển, v.6.5.9011.0, A02
4 / 18 / 2012
6.5.9011.0, A02
Intel AMT HECI điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Modem / Truyền thông (12)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
4 / 18 / 2012
NW2.5.46, A01
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
4 / 18 / 2012
MdmDiag32_1.0.22.0, A00
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Driver
4 / 18 / 2012
Drv_Win7-32_2.0.20.0, A00
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Driver
4 / 18 / 2012
Drv_Win7-32_2.0.22.0, A02
Network (10)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây Bluetooth 365 Mô-đun điều khiển
4 / 18 / 2012
6.3.0.6200, A01
Dell Wireless 365 ứng dụng Bluetooth module
4 / 18 / 2012
6.2.0.9603, A03-1
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.5.30.21.0, A01
4 / 18 / 2012
5.30.21.0, A01
Dell không dây WLAN 1397 / 1510 nửa MiniCard ứng dụng
4 / 18 / 2012
5.30.21.0 (Driver); 5.30.19.0 (Application), A01
Intel (R) WiFi Link 5300 / 5100 / 5000 Dòng WLAN Half-Mini Card Driver
4 / 18 / 2012
13.0, A01
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 / GE45 / GS45 đồ họa tích hợp, v.8.15.10.1855, A01
4 / 18 / 2012
8.15.10.1855, A01
Intel GM45 / GE45 / GS45 đồ họa tích hợp, v.8.15.10.1883, A03
4 / 18 / 2012
8.15.10.1883, A03