Dell Latitude XFR XT2 Tablet PC WinXP, Vista, Win 7, ứng dụng, cập nhật.


DELL Latitude XFR XT2 Tablet PC

tải DELL Latitude XFR XT2 Tablet PC Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx High Definition Audio Driver
5 / 4 / 2010
6.10.0.6274, A15
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Texas Instruments TUSB3410 USB để nối tiếp điều khiển, v.6.5.9011.0, A03
3 / 17 / 2011
6.5.9011.0, A03
Intel AMT HECI điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Intel AMT SOL / LMS điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Augmentix GPS Mini-Card cho XFR, A00-00
3 / 31 / 2010
A00-00
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card
4 / 14 / 2011
1.1.170, A12
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
8 / 16 / 2010
3.00.25.003, A10
Dell Wireless 5600 (EVDO-HSPA) Điện thoại di động băng thông rộng Mini-Card Driver
2 / 18 / 2010
1.01.20, A05
Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card, v.R2F04 - QS4.1, A12
10 / 16 / 2009
R2F04 - QS4.1, A12
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Device Intel 825xx Gigabit LAN đàn mạng, v.14.6.9.0, A02 (Diagnostics Utility)
12 / 30 / 2010
14.6.9.0, A02
Trình điều khiển thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
12 / 29 / 2010
10.0.6.0, A03
Dell Wireless LAN 1397 / 1510 nửa MiniCard điều khiển
6 / 17 / 2010
5.60.48.35, A36
Driver Intel WiFi Link 5300 / 5100 / 5000 Dòng WLAN nửa Mini Card
8 / 26 / 2010
13.3, A03
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 / GE45 / GS45 đồ họa tích hợp, v.8.15.10.2302, A03
5 / 19 / 2011
8.15.10.2302, A03