DELL Latitude XT3 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude XT3 Tablet PC

tải DELL Latitude XT3 Tablet PC Windows XP, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx High Definition Audio Driver
8 / 17 / 2011
1.18.0, A04
Chipset (8)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý cơ Intel 7.1 thành phần cài đặt
5 / 2 / 2013
7.1.70.1205, A05
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Quản lý Intel cơ 7.1 Linh kiện điều khiển
10 / 12 / 2012
7.1.52.1176, A04
Modem / Truyền thông (11)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5550 DMBM ứng dụng
11 / 15 / 2012
7.2.1.0, A00
Driver Dell Wireless 5550 HSPA Mobile Broadband Mini-Card
11 / 15 / 2012
7.2.2.0, A00
Dell Wireless 5620 DMBU Connection Manager Ứng dụng
6 / 22 / 2012
3.00.59.018, A00
Network (9)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell Wireless 380 ứng dụng Bluetooth
10 / 31 / 2013
6.5.1.4000, A02
Driver Dell Wireless WLAN 1501 / 1530 nửa Mini-Card
8 / 7 / 2013
A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA HD 3000 (NB), GMA HD 2000 (NB), v.8.15.10.2418, A01
8 / 18 / 2011
8.15.10.2418, A01