DELL Latitude Z600 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Latitude Z600 Máy tính xách tay

tải DELL Latitude Z600 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
5 / 4 / 2010
5.10.0.6274, A11
Dell SRS Premium Sound ứng dụng
9 / 30 / 2009
1.8.14.0, A01
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Tiện ích cài đặt Chipset Software Intel
6 / 20 / 2011
9.2.0.1030, A05
Intel AMT HECI điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Intel AMT SOL / LMS điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard Firmware Update (Firmware)
5 / 18 / 2010
162, A00
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 825xx Gigabit LAN đàn Network Utility Thiết bị chẩn đoán (Diagnostics Utility)
4 / 29 / 2011
14.6.7.0, A03
Trình điều khiển thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
4 / 29 / 2011
10.1.12.0, A04
Dell Wireless 420 UWB nửa Minicard, v.Combo, A05
3 / 18 / 2010
Combo, A05
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA 4500HD / 4500MHD điều khiển
1 / 15 / 2013
6.14.10.5420, A15
Intel GM45 / GE45 / GS45 Integrated Graphics Driver
5 / 18 / 2011
6.14.10.5338, A12