DELL Precision 15 5520 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác 15 5520 Laptop

Tải về DELL chính xác 5520 Máy trạm di động Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Ứng dụng (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Precision Optimizer
2018-05-21
5.0.07, A00
Hướng dẫn cài đặt PremierColor cho người dùng bit Win10 64 nâng cấp từ Win7
2018-04-27
A01, A01
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
Dell Precision Optimizer
2018-05-16
4.0.12, A00-00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-06-24
6.0.1.8432, A09
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
BIOS hệ thống Dell Precision 5520
2018-04-26
1.9.4, 1.9.4
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-05
4.26.12.001, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-09
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
2017-11-30
4.10.0079, A02
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2018-05-23
4.1.4.1, A00
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-04-27
20.50.0.8334, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3165 7265 8260 8265
2018-06-19
20.30.0.3, A04
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-05-15
2.43.2017.1123, A09
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-06-12
12.0.0.448, A15
Video (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce GTX / Quadro
2018-06-13
23.21.13.9125, A15
Intel HD Graphics
2018-05-15
23.20.16.4973, A06
M1200 ISV chứng nhận driver
2018-03-01
377.11, A01
M1200 ISV chứng nhận driver
2017-03-07
21.21.13.7586, A01