DELL Precision 15 7520 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác 15 7520 Laptop

Tải về DELL chính xác 7520 Máy trạm di động Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-04-25
6.0.1.8323, A11
Realtek HD Audio Driver
2017-08-01
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Precision 7520 / 7720 BIOS hệ thống
2018-03-14
1.10.2, 1.10.2
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-05-07
4.33.14.003, A05
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-05-15
10.0.16299.21304, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-09
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
ST Microelectronics tốc Driver for Free Fall Bảo vệ dữ liệu
2017-11-30
4.10.0079, A02
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DW5811e_Customer Kit Module_Qualcomm Snapdragon X7 Trình nâng cao Phần mềm LTE và Trình điều khiển GNSS
2018-05-09
7.54.4799.502, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
Driver Dell Wireless 5814E LTE băng rộng di động
2017-07-25
6.2.2.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-04-10
10.2207.101.119, A03
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
2018-05-23
4.1.4.1, A00
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2018-05-08
22.9.16.0, A05
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-02-09
12.0.0.448, A13
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-03-01
22.3.108.0, A03
Video (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA Quadro M và P Series
2018-05-15
23.21.13.8908, A06
AMD Radeon Pro WX4130 / WX4150 / WX7100 Graphics Driver
2018-05-04
17.300.3201, A03
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-04-27
23.20.16.4973, A05
Trình điều khiển được chứng nhận ISV - AMD
2018-04-04
17.10.1730.1004, A00
7720 / 7520 Trình điều khiển Nvidia ISV Certified
2018-03-28
21.21.13.7711, A01