DELL Precision 3510 Notebook Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Precision 15 3510 Laptop

tải DELL Chính xác M3510 Điện thoại di động máy trạm Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Ứng dụng (4)
Tải ứng dụng để hỗ trợ máy tính hoặc thiết bị của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
09 Tháng 12 2015
3.1.1002.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell
09 Tháng 12 2015
2.1.125.0, A00
Dell Precision Optimizer ứng dụng
10 Tháng 12 2015
3.0.6, A00
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
09 Tháng 12 2015
6.0.1.6080, A00
Realtek USB Audio Driver cho Docking Dell không dây và USB type-C Docking
09 Tháng 12 2015
6.3.9600.41, A01
BIOS (1)
(Cũng Basic Input / Output System) Hỗ trợ hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude E5270 / E5470 / E5570 và hệ thống 3510 chính xác BIOS
09 Tháng 12 2015
1.0.1, 1.0.1
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
09 Tháng 12 2015
10.1.1.9, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
09 Tháng 12 2015
8.1.10602.174, A00
Intel (R) Thunderbolt Controller Driver
09 Tháng 12 2015
15.3.39.250, A01
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
09 Tháng 12 2015
10.0.10125.21277, A00
Realtek PCI-E Memory Card Reader driver
09 Tháng 12 2015
10.0.10240.21281, A01
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5811e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
09 Tháng 12 2015
7.8.4376.507, A01
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (3)
Tải về trình điều khiển con chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, phím điều khiển của bạn, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Multi-Touch Touchpad driver
09 Tháng 12 2015
10.1207.101.103, A00
Dell Thống nhất Ứng dụng
09 Tháng 12 2015
1.0.44, A00-00
Dell USB Smartcard Bàn phím điều khiển
09 Tháng 12 2015
4.0.8.7, A00
Network (9)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel 8260 Bluetooth
10 Tháng 12 2015
18.1.1535.1946, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1820A Bluetooth
09 Tháng 12 2015
12.0.1.731, A01
Dell Wireless 1820A WiFi điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.442.0.0, A00
Dell WLAN vô tuyến chuyển mạch điều khiển
09 Tháng 12 2015
1.0.0.4, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD FirePro Tropr Pro L điều khiển đồ họa
09 Tháng 12 2015
15.201.1101, A00