DELL chính xác 7710 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác 7710 Laptop

tải DELL Chính xác 7710 Mobile Workstation của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
10 / 26 / 2015
6.0.1.6080, A00
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Thunderbolt Controller Driver
10 / 28 / 2015
15.2.35.250, A00
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
10 / 26 / 2015
10.1.1.9, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
10 / 26 / 2015
8.1.10602.174, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5811e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
10 / 26 / 2015
7.8.4376.507, A01
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 WiDi Utility
(Utility)
10 / 28 / 2015
6.0.40.0, A00
Trình điều khiển Intel I2xx / 825xx Gigabit Ethernet điều khiển mạng
10 / 28 / 2015
20.2.0.0, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, P530, lái xe Iris 540 Graphics
10 / 26 / 2015
10.18.15.4287, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *