DELL chính xác M20 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác M20 Máy tính xách tay

tải DELL Chính xác M20 Mobile Workstation của Windows 2000, XP Drivers, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Sigmatel STAC 975X AC97 Audio Driver
1 / 23 / 2007
5.10.0.4255, A03
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom Trusted Platform điều khiển mô-đun
5 / 17 / 2005
1.71.0020.0, A03
Texas Instruments PCI 6515 Cardbus điều khiển
9 / 8 / 2007
1.0.1.19 (XP), 1.0.1.20 (Vista), A00
Chipset Mobile Intel driver
1 / 17 / 2006
7.2.2.1006, A09
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5510 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) Express Card điều khiển
12 / 13 / 2006
v2.05.16, A03
Conexant D110 MDC 1.5 Utility (Utility)
7 / 8 / 2005
NW2.5.23, A03
Conexant D110 MDC điều khiển
7 / 8 / 2005
7.23.01, A03
Conexant D110 MDC Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
5 / 12 / 2005
2.41, A04
Hướng dẫn sử dụng Conexant D110 MDC (HTML)
2 / 4 / 2005
html 1.0, A01
Network (9)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hướng dẫn sử dụng Broadcom Gigabit 57XX điều khiển tích hợp (HTML)
3 / 10 / 2005
v6.5.2, A00
Dell Wireless 1370 / 1470 / 1390 / 1490 / 1505 / 1395 WLAN driver
12 / 18 / 2007
4.170.25.12, A17
Dell không dây Bluetooth 350 nội đun Patch / Upgrade (Patch / Nâng cấp)
11 / 17 / 2006
XP Patch, A01
Broadcom 57XX Gigabit Integrated điều khiển ứng dụng
2 / 4 / 2005
v6.0.0, A03
Intel điều khiển kết nối (R) PRO / Wireless 2200BG / 2915ABG Mạng
2 / 5 / 2010
FLWSP0064D, A18
Dell Wireless 350 Mô-đun Bluetooth nội bộ điều khiển
3 / 14 / 2006
v4.00.20D, A15
Intel PRO / Wireless Network Connection 2915ABG Patch / Upgrade (Patch / Nâng cấp)
11 / 3 / 2005
TIC100477, A00
Broadcom 570x / 57XX Gigabit điều khiển tích hợp điều khiển
2 / 4 / 2005
Win XP v7.86 / Win 2K v7.86, A01
Broadcom 57XX Gigabit Integrated khiển Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
2 / 4 / 2005
v7.6.7, A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
ATI Mobility FireGL V3100, v.8.353.1.1-047914-Win32-WHQL Dell, A02
10 / 25 / 2007
8.353.1.1-047914-Win32-WHQL Dell, A02