DELL chính xác M2400 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác M2400 Máy tính xách tay

tải DELL Chính xác M2400 Mobile Workstation Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio, v.6.10.0.6227, A11
10 / 30 / 2009
6.10.0.6227, A11
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ricoh R5C8xx / R5U24x Memory Card Reader driver
5 / 25 / 2012
2.07.01, A01
Intel Chipset Driver
1 / 5 / 2011
9.1.1.1025, A02
Intel AMT HECI điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Intel AMT SOL / LMS điều khiển
10 / 21 / 2010
4.2.30.1040 PV, A03
Modem / Truyền thông (8)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
8 / 16 / 2010
3.00.25.003, A10
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card
8 / 16 / 2010
1.1.140, A11
Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard Firmware Update (Firmware)
5 / 18 / 2010
162, A00
Dell Wireless 5600 (EVDO-HSPA) Điện thoại di động băng thông rộng Mini-Card Driver
2 / 18 / 2010
1.01.20, A05
Dell Wireless 5600 (EVDO-HSPA) Điện thoại di động băng thông rộng Mini-Card Firmware Update (Firmware)
2 / 18 / 2010
1.00.50, A07
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 825xx Gigabit LAN đàn Network Utility Thiết bị chẩn đoán (Diagnostics Utility)
4 / 29 / 2011
14.6.9.0, A03
Trình điều khiển thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
4 / 29 / 2011
10.1.12.0, A04
Dell Wireless LAN 1397 / 1510 nửa MiniCard điều khiển
6 / 17 / 2010
5.60.48.35, A36
Intel WiFi Link 5150 điều khiển
6 / 2 / 2010
TRWFW1127D, A01
Intel WiMAX kết 5150 điều khiển
3 / 22 / 2010
FLWXW0235MUP, A02
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 22 / 2013
1.2, A00-00
nVidia Quadro FX370M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS160M, Quadro FX 770M, Quadro FX 3700M, Quadro FX 2700M, Quadro FX1700M, v.8.16.11.8992, A11
4 / 18 / 2011
8.16.11.8992, A11