DELL chính xác M3800 Máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Precision Workstation M3800

tải DELL Chính xác M3800 Máy trạm Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio ALC3661 điều khiển
11 / 12 / 2013
6.0.1.7023, A00
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
11 / 12 / 2013
7.1.0.2103, A00
Intel Lynx Point Chipset Family điều khiển
11 / 12 / 2013
9.4.0.1026, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
11 / 12 / 2013
9.5.14.1724, A00
Realtek RTS5249 Card Reader driver
11 / 12 / 2013
6.2.9200.21236, A00
Firmware (2)
cập nhật firmware cho tất cả các thiết bị được áp dụng cho hệ thống của bạn. Firmware là phần mềm được lưu trữ trong bộ nhớ chỉ đọc (ROM) trên một thiết bị và giúp kiểm soát chức năng của nó.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell FHD Touch Panel Firmware Update (Firmware)
12 / 31 / 2013
1.1.1.0, A00
Dell QHD + Touch Panel Firmware Update (Firmware)
12 / 31 / 2013
1.1.1.0, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel Dual Band Wireless AC7260 Bluetooth
1 / 9 / 2014
3.1.1309.0390, A01
Intel Dual Band Wireless AC7260 WiFi điều khiển
1 / 8 / 2014
16.8.0, A03
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
11 / 12 / 2013
1.4.1, A00
SMSC LAN7500 USB Ethernet Adapter điều khiển
11 / 12 / 2013
2.2.2.4, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) HD Graphics 4600 điều khiển
1 / 9 / 2014
10.18.10.3345, A02
nVIDIA Quadro K1100M Graphics Driver
1 / 9 / 2014
9.18.13.3165, A02